MiljöPolicy

-Vi tar vårt ansvar för miljön.-

 

 

  Vi bryr oss om vår gemensamma miljö. Det gör att vi använder
  oss av miljövänliga och återvinningsbara material i produktionen.
  Våra underleverantörer uppfyller branschkrav på miljövänliga
  processer. Så långt det är möjligt väljer vi underleverantörer i
  vårt närområde för att minimera transporter och därmed
  miljöpåverkan.
 
  Det vi bygger upp nu är ett arv åt våra egna barn och därför
  skall vi värna om att dom helst får en bättre miljö och natur
  än vi själva fått. Kort sagt att om vi gör det bättre för dom än
  vad vi själva fick så är vi på RÄTT väg.