Med vår förmåga att finna kostnadseffektiva konstruktions- och produktionslösningar i kombination med en komplett produktionsapparat under eget tak är vi ett intressant alternativ för Dig som kund.

SvetsMekano AB grundades 1996 av Ola Jönsson varpå Svetstjänst förvärvades 2003.

Vårt verksamhetsområde är allt ifrån en styckstillverkning till legotillverkning inom svets, fräs, svarv och rörbockning.

SvetsMekano AB har alltid högt fokus på kunden och kundens behov, detta i kombination med vår förmåga att finna kostnadseffektiva lösningar har lagt grunden till företagets framgång.

SvetsMekano har verkstadslokaler på 1100 kvm och en personalstyrka på 15 personer.